کرونا

سلام و احترام دوستای نازنینم امسال چندین پیام دریافت کردم که به نسبت این پیام ها سفر های گروهی به تعلیق دراومد . مهمترینش مبحث…